HOE REGELT U DE FINANCIERING BIJ OPVOLGING?

Bij de financiering bij opvolging spelen zakelijke en persoonlijke belangen. Zeker als het gaat om een opvolger binnen uw familie. Good Deal Group neemt u graag het opvolgingstraject uit handen. Uw adviseur heeft één doel voor ogen: dat zowel u als uw opvolger de koop sluit met een goed gevoel.

Uw opvolger heeft meestal een financiering nodig om uw bedrijf over te nemen. Hiervoor zijn verschillende opties, zoals een financiering van de bank, achtergestelde leningen of borgstellingskrediet. Good Deal Group biedt inzicht in de meest geschikte kredietvormen.

DOE EEN HAALBAAR AANBOD
Maak uw aanbod haalbaar voor de opvolger. U kunt bijvoorbeeld de financiering laten slagen door een deel van de koopsom om te zetten in een lening. Als uw opvolger vermogen nodig heeft, is het ook een optie om zelf de overdracht te financieren. Good Deal Group rekent graag de financiering bedrijfsopvolging voor u door en maakt een financiële (risico)analyse van de beoogde overnamepartij.

BELANGRIJK VOOR ASPIRANT-OPVOLGERS
De bank kijkt bij uw financieringsaanvraag o.a. naar het perspectief van het bedrijf, uw ondernemerskwaliteiten en de inbreng van eigen middelen en zekerheden. Kunt u geen beroep doen op een bancaire financiering? Er zijn kapitaalverstrekkers die mogelijk investeren. Ook de overheid staat onder voorwaarden garant voor een deel van de bancaire lening. Bespreek de opties met ons.

FINANCIERING BEDRIJFSOPVOLGING: ADVIES
Wilt u meer informatie over de financiering bij opvolging? Neem contact op met Good Deal Group.

HOE KIEST U DE JUISTE FINANCIERINGSVORM?
Wat is voor u de beste keuze als het gaat om zakelijk krediet en subsidies? Kunt u besparen op leningen? Good Deal Group geeft u een overzicht van de beste opties. Zo kiest u altijd de financiering die het best bij u past.

Wie een zakelijk krediet wil, heeft tal van opties. U kunt terecht bij een bank, een kredietunie, een investeringsfonds, kiezen voor crowdfunding, etc. Good Deal Group biedt inzicht in de meest geschikte financieringsvormen. Ook kennen wij tal van subsidiemogelijkheden en helpen u deze te verzilveren.

INTAKEGESPREK
We starten met een intake. Met ons bespreekt u vragen als:

  • Hoe kunnen uw plannen gefinancierd worden?
  • Is uw solvabiliteit en liquiditeitspositie voldoende?
  • Wat is uw leencapaciteit?
  • Heeft de financier u het beste kredietvoorstel gedaan?
  • Is de werkkapitaalfinanciering wel voldoende?

IN 3 STAPPEN NAAR UW FINANCIERING
Na de inventarisatie van uw situatie bekijken we in drie stappen welke financieringsmogelijkheden voor u geschikt zijn.

Uw situatie analyseren
Wij verzamelen alle relevante (financiële) gegevens over uw marktpositie en analyseren uw sterktes, zwakten, bedreigingen en kansen. Onze voorlopige bevindingen bespreken we met u.

Schriftelijk financieringsadvies
Vervolgens stellen wij een schriftelijk financieringsadvies voor u op over de onderneming en de consequenties van eventuele plannen.

Bespreken met financier
Afsluitend bespreken we het financieringsadvies bij de financier. Financiële instellingen laten het advies van Good Deal Group vaak een rol spelen in hun afweging bij kredietverstrekking.