BOUW & INSTALLATIE

De bouwsector heeft zich in de afgelopen jaren opnieuw moeten schikken naar de markt die sterk onder druk stond. Veel bouwbedrijven beleefden zware tijden of vielen om. Het aantal ZZP’ers nam daardoor sterk toe.

Een terugtredende overheid die veel minder uitbesteedt, een verschuiving van grootschalige nieuwbouw in een buitengebied naar (her)bouw in bestaande situaties en het belang van duurzaamheid zijn ontwikkelingen waar de sector vandaag de dag mee te maken heeft.

VERSCHUIVINGEN IN DE BOUWSECTOR
De kansen voor de bouwsector bevinden zich in trends als Supply Chain Management. Samenwerkingen tussen bedrijven in de sector bij de planontwikkelingen en het ontwerp en/of in het bouwproces bij het beheer en onderhoud, leveren meer efficiency en transparantie op.

Er is een toenemende aandacht voor virtueel bouwen zoals Building Information Modeling (BIM), waarbij de gegevens van de architect, constructeur, installateur en aannemer worden gecombineerd. Door verdere professionalisering in deze samenwerking kunnen faalkosten tot een minimum worden gereduceerd.

Ook de veranderende demografie van het land zorgt voor nieuwe mogelijkheden. Nederland vergrijst, waardoor de vraag naar huisvesting verandert. Voorbeelden hiervan zijn woonconcepten voor koopkrachtige senioren en hoogkwalitatieve woonzorgvoorzieningen voor oudere senioren.

KIES VOOR KENNIS EN ERVARING

Good Deal Group heeft de juiste kennis in huis om de kansen en de valkuilen te herkennen in de toekomstbestendige bouwsector. We delen met plezier onze expertise in een praktisch advies of in de vorm van begeleiding. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op.